Forsiden

Se kalenderen på forsiden, den bliver opdateret hver mandag af driftsgruppen for Sig.dk.

bl.a. ud fra de notater der er/bliver indskrevet i kalenderbogen i Rød Stue på Birgittegården

Venligst skriv telefonnr. ved reservation i kalenderbog

Du kan også sende info om møder til vores mail 

 Den 19. april er der forårskoncert i kirken. WARDACIA koret kommer og underholder. Wardacia koret er Varde musikskoles rytmiske kor og har et bredt repertoire, som vi glæder os til at høre.

Menighedsrådet tager i foråret fat på planlægningen af renoveringen af kirken. Vi vil besøge nogle   nyrenoverede kirker i omegnen og finde ud af, hvilken arkitekt der bedst kan omsætte vores ønsker til realiteter.

Vi vil gerne høre, hvis der er nogle ønsker hos sognets beboere, som vi skal have med i tankerne.

Ved en renovering er der mange hensyn at tage, bl.a. til bevarelse af kulturværdier.

Alligevel kan men se i andre nyrenoverede kirker bl.a. Jacobi kirke i Varde, at det er muligt at indrette kirkerummet så det bliver mere tidssvarende og give mulighed for at udnytte rummet til lidt bredere formål. Kom med jeres tanker og ønsker, så vi kan tage dem med.

2. pinsedag vil der være kirkegårdsvandring efter gudstjenesten.

Finn vil fortælle om selve kirken og Karl Villy vil vise rundt på kirkegården og svare på spørgsmål.

Den nye kirkegårdsplan er så småt ved at tage form, så kom og se, vad der sker.

Merethe Andreasen

Mail: 75264242@mail.dk


HHST står for Hodde, Horne, Sig, Tistrup.

Her på egnen har man fokus på frivillighed, og i denne video kan du
se borgerne samlet en særlig sommeraften i 2016.