Forsiden

Se kalenderen på forsiden, den bliver opdateret hver mandag af driftsgruppen for Sig.dk.

bl.a. ud fra de notater der er/bliver indskrevet i kalenderbogen i Rød Stue på Birgittegården

Venligst skriv telefonnr. ved reservation i kalenderbog

Du kan også sende info om møder til vores mail 

 


Kære Sig-borgere

I forbindelse med Åbent By event vil vi på Borgerforeningens vegne gerne sige mange tak for hjælpen. Uden Erhvervsdrivende, flaghejsere, teltopsættere, kagebagere osv. Havde det ikke været muligt at gennemføre sådan en vellykket dag.

Selvom der ikke var så mange besøgende udefra som håbet, var dagen en succes for byen. Vi kom på landkortet. Indslaget fra Kastanjevangen og Thorstrup Skole er nået ud til mere end 20.000 mennesker og der er vakt interesse for huskøb og husbyggeri i Sig by.

Endnu engang mange tak for hjælpen

Formanden på vegne af Borgerforeningen


 
 

Under Thorstrup Menighedsråd  / Gudstjenester  -  kan du se  hvor & hvornår de finder sted !


 


 


HHST står for Hodde, Horne, Sig, Tistrup.

Her på egnen har man fokus på frivillighed, og i denne video kan du
se borgerne samlet en særlig sommeraften i 2016.